Generalforsamling info.

Generalforsamling info.

april 5, 2021 Slået fra Af Rc18club

Odense R/C Minirace indkalder til Ordinær generalforsamling 2021.

Tid og sted:

Tirsdag d. 13/4 2020 kl. 19,00

Odense RC Minirace

Energivej 24

5260 Odense

Bemærk generalforsamlingen afholdes udendørs i pitten, påklædning bør være efter forholdene.

Grundet forsamlingsforbuddet skal man tilmelde sig via Holdsport. 

Hvis antal tilmeldte overstiger 50 personer vil generalforsamlingen blive udsat til et senere tidspunkt.

Se i øvrigt vores vedtægter på hjemmesiden for mere information om generalforsamlingen.

 

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent samt Referent.
 1. Formandens beretning
 1. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 1. Forelæggelse af Budget 2021. 
 1. Behandling af indkommende forslag:
  1. Ingen forslag fra medlemmerne.
  2. Forslag til tillæg af vedtægterne, § 8 Ordinær generalforsamling.
   Generalforsamlingen kan under særlige omstændigheder (force majeure) afholdes digitalt via IT-løsninger som f.eks. Google meets.
 1. Valg til bestyrelsen.
 • Kasserer: Simon Vestergaard, ønsker genvalg
 • Bestyrelsesmedlem: Jens Otto Frederiksen, ønsker genvalg
 • Næstformand:  Søren Jeppesen, ønsker ikke genvalg
  • Jonas Juul Kristensen stiller op.
  • Michael Andresen stiller op.
 • Valg af  Bestyrelsessuppleanter
 1. Valg af  2 Bilagskontrollør og 1 Bilagskontrollant suppleant
 1. Eventuelt

Bemærk emner under eventuelt kan kun drøftes men ikke vedtages på generalforsamlingen.

 Med Venlig Hilsen  

Bestyrelsen Odense R/C Minirace.