Sådan håndterer vi dine data.

Databeskyttelseserklæring og samtykke til anvendelse af data hos ORCM

Databeskyttelse er en tillidssag, og din tillid er vigtig for os. For at du kan føle sig sikker, når du besøger vores websider, overholder vi de lovmæssige bestemmelser strengt ved behandlingen af dine personfølsomme oplysninger, og vil gerne her informere dig om vores indsamling og anvendelse af data. Den efterfølgende databeskyttelseserklæring forklarer dig, hvilke oplysninger om dig der indsamles på vores websider, og om hvilke af disse data vi behandler på hvilke måder, og hvem du kan henvende dig til ved evt. anliggender.

 

Rettigheder for de berørte

Den ansvarlige virksomhed for indsamling, behandling og anvendelse af dine personfølsomme oplysninger i henhold til den danske lovgivning om databeskyttelse er Odense RC Minirace.

Odense RC Minirace kan kontaktes via nedenstående kontaktoplysninger, såfremt det drejer sig om dine personoplysninger:

– E-mail: info@Odense RC Minirace.dk

 

Ansvarlig for håndteringen af dine persondata er den til enhver tid siddende formand.

 

Odense RC Minirace har tilknyttet en Databeskyttelses rådgiver.

Navn: Bo Pyskow

Firma: PysCon

CVR: 38671588

Adresse: Thorsvej 20, 4060 Kr. Såby

E-Mail: bo@pyscon.dk

 

Du kan til enhver tid modtage gratis information om de oplysninger, vi har gemt om dig, samt gøre din ret til berigtigelse, spærring eller sletning af dine oplysninger gældende. I dette tilfælde skal du henvende dig til Odense RC Minirace via de ovennævnte kontaktoplysninger.

Såfremt du helt eller delvist og i henhold til disse databeskyttelsesbestemmelser vil gøre indsigelse mod Odense RC Minirace’s indsamling, behandling eller anvendelse af dine oplysninger, kan du ligeledes rette din indsigelse via e-mail eller brev og via de ovennævnte kontaktoplysninger.

 

Indsamling, behandling og anvendelse af personfølsomme oplysninger

Personfølsomme oplysninger er angivelser af saglige eller personlige forhold for en bestemt eller identificerbar naturlig person. Herunder hører eksempelvis dit navn, dit telefonnummer, din adresse såvel som samtlige data, som du meddeler os ved oprettelse af dig som medlem.

 

Oprettelse medlems kartotek

Følgende oplysninger er obligatoriske at angive ved indmeldelse i klubben (obligatoriske angivelser):

– Din e-mailadresse

– Dit fornavn

– Dit efternavn

– Din fødselsdato

– Dit telefonnummer

 

Indsamling, behandling og anvendelse af dine personfølsomme oplysninger

Vi indsamler, gemmer og behandler dine oplysninger for den samlede afvikling af dit medlemskab, den tekniske administration. Dine personfølsomme oplysninger videregives kun til tredjepart for så vidt dette er tilladt ifølge loven, herunder til afvikling af aftaler eller afregning, til marketingformål eller hvis du har indvilliget i dette på forhånd.

 

 

Anvendelse af dine oplysninger til annonceringsformål så som arrangementer og nyhedsmails.

Ud over behandlingen af dine oplysninger til afvikling af dit/jeres medlemskab hos Odense RC Minirace, anvender vi også dine oplysninger til de følgende formål: at kommunikere med dig/jer om jeres medlemskab, samt informere om nyheder, møder og løb.

Du kan til enhver tid helt eller delvist gøre indsigelse mod anvendelsen af dine oplysninger til annonceringsformål, uden at der opstår andre formidlingsomkostninger end omkostningerne ifølge basistarifferne. En meddelelse i tekstform via kontaktoplysningerne, som nævnes under Punkt 1 (f.eks. e-mail eller brev) er tilstrækkeligt til dette.

 

Nyhedsbrev

Til fremsendelse af nyhedsbrevet anvender vi den e-mailadresse, du har angivet, og kræver til dette din bekræftelse på at du, som indehaver af e-mailadressen, er indforstået med modtagelsen.

Skulle du senere hen ikke længere ønske at modtage nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid frasige dig dette, uden at der opstår andre formidlingsomkostninger end omkostningerne ifølge basistarifferne. En meddelelse i tekstform via kontaktoplysningerne, som nævnes under Punkt 1 (f.eks. e-mail eller brev) er tilstrækkeligt til dette. Du finder naturligvis også et link til afmelding i hvert nyhedsbrev.

Når man besøger vores Facebook side eller andre sociale medier.

 

Formål
Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger klubbens Facebook-sider. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle sponsorer, bevare henvendelser og lignende beslægtede formål.

 

De konkrete Facebook-sider administreret af Odense RC minirace er:
– https://www.facebook.com/groups/353793784705393/

– https://www.facebook.com/DHICUP/

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for klubben, eller overført til 3. lande.

Opbevaring af personoplysninger
Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatisk afgørelser og profilering
Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

  1. Cookies

En accept af cookies er ikke en forudsætning for et besøg på vores webside.

 

Hvad er cookies?

Cookies er små filer, som gemmes på din harddisk, og som gemmer bestemte indstillinger og oplysninger til udveksling med vores system via din browser. Man skelner grundlæggende mellem 2 forskellige typer cookies, såkaldte session-cookies, som slettes, så snart du lukker din browser, og midlertidige/permanente cookies, der gemmes i et længere tidsrum eller ubegrænset på din harddisk. Denne lagring hjælper os med at udforme vores websider og vores tilbud til dig tilsvarende, og letter din anvendelse, da eksempelvis bestemte angivelser fra dig gemmes således, at du ikke hele tiden skal gentage dem.

 

Hvilke cookies anvender Odense RC Minirace?

 

De fleste af de cookies, der anvendes af os, slettes automatisk igen efter afslutningen af din browser-session (deraf navnet session-cookies). Session-cookies kræves for eksempel til at kunne tilbyde dig funktionen Indkøbskurv på tværs af flere sider. Derudover anvender vi også cookies, som forbliver på din harddisk. Ved et yderligere besøg identificeres det således automatisk, at du allerede har været hos os, og hvilke indlæsninger og indstillinger du foretrækker. Disse midlertidige eller også permanente cookies (levetid fra 1 måned og op til 10 år) gemmes på din harddisk og slettes af sig selv efter den fastsatte tid.

 

Hvilke oplysninger gemmes i cookies?

I de cookies, der anvendes af Odense RC Minirace, gemmes udelukkende pseudonyme oplysninger. Ved aktivering af en cookie tildeles denne et identifikationsnummer, og en tilordning af dine personfølsomme oplysninger til dette identifikationsnummer foretages ikke. Dit navn, din IP-adresse eller lignende data, som kunne muliggøre en direkte tilordning af denne cookie til dig, indsættes ikke i denne cookie. På baggrund af cookie-teknologien modtager vi udelukkende anonymiseret informationer, for eksempel om hvilke sider der besøges i vores shop, hvilke produkter, der ses, etc.

 

Hvordan kan man hindre lagringen af cookies?

I din browser kan du indstille at cookies kun accepteres, hvis du giver samtykke til dem, og således forhindre en yderligere indsættelse af cookies i fremtiden. Hvis du kun vil acceptere Odense RC Minirace-cookies, men ikke cookies fra vores tjenesteudbydere og partnere, kan du vælge indstillingen “Blokér cookies fra tredjepartsudbydere” i din browser.

Som regel kan du i menubjælken i din webbrowser via hjælpefunktionen se, hvordan du afviser nye cookies, og frakoble cookies, som allerede er modtaget.

 

Download.

Databeskyttelseerklæring for klubben.

Samtykkeerklæring for klubben i forbindelse med portræt billeder.