Odense R/C Minirace indkalder til Ordinær generalforsamling 2021.

Odense R/C Minirace indkalder til Ordinær generalforsamling 2021.

marts 22, 2021 Slået fra Af Rc18club

Tid og sted:
Tirsdag d. 13/4 2020 kl. 19,00

Odense RC Minirace Energivej 24
5260 Odense

Bemærk generalforsamlingen afholdes udendørs i pitten, påklædning bør være efter forholdene.
Grundet forsamlingsforbuddet skal man tilmelde sig via Holdsport.
Hvis antal tilmeldte overstiger 50 personer vil generalforsamlingen blive udsat til et senere tidspunkt.

Se i øvrigt vores vedtægter på hjemmesiden for mere information om generalforsamlingen.

Som det ses i dagsordenen så skal der findes mindst én person til bestyrelsen fordi Søren Jeppesen ønsker en pause fra bestyrelsesarbejdet. Hvis man ønsker at hører mere om arbejdet i bestyrelsen og ønsker at træde ind i bestyrelsen er man velkommen til at kontakte formand Ulrich Rasmussen på 40332107

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent samt Referent.
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af Budget 2021.
 5. Behandling af indkommende forslag:
 6. Valg til bestyrelsen.
  •   Næstformand: Søren Jeppesen, ønsker ikke genvalg
  •   Kasserer: Simon Vestergaard, ønsker genvalg
  •   Bestyrelsesmedlem: Jens Otto Frederiksen, ønsker genvalg
  •   Valg af Bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af 2 Bilagskontrollør og 1 Bilagskontrollant suppleant
 8. Eventuelt

page1image308016368

page2image308359104

Indkomne forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen skal sendes på mail til bestyrelsen@odense-rc.dk senest d. 30/3 og dagsordnen med indkomne forslag bliver offentligt gjort på vores facebook side og hjemmeside seneste d. 1/4.
Bemærk emner under eventuelt kan kun drøftes men ikke vedtages på generalforsamlingen.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen Odense R/C Minirace.