INFO i en kold tid.

INFO i en kold tid.

februar 15, 2021 Slået fra Af Rc18club

Lidt nyt inden den kommende sæson som forhåbentlig kan starte op omkring april måned.

Til jer der ikke har betalt kontingent endnu, må I venligst gerne få det gjort hurtigst muligt, betalingsfristen var 1 februar.
Ønsker man ikke at forny sit kontingent, giv os venligst besked på bestyrelsen@odense-rc.dk

Referat bestyrelsesmøde 6/2 2021, afholdt on-line via Teams.

General forsamling, den udskydes til når forsamlingsloftet tillader det. Det er på grund af vores vedtægter ikke muligt at gennemføre en generalforsamling online.

Til den kommende generalforsamling er følgende personer på valg.
Søren Jeppesen – ønsker ikke genvalg
Simon Vestergaard – ønsker genvalg
Jens Otto Frederiksen – ønsker genvalg
Som man kan se bliver der mindst en ledig plads i bestyrelsen til generalforsamlingen.

Kontingent forhøjelse, der er indført en mindre kontingent forhøjelse til 2021, pris på gæst kørsel overvejes om den skal justeres.

1/8 off-road + Basher bane. Vi er blevet kontaktet omkring et projekt til 1/8 off-road. Simon og Ulrich tager kontakt til disse personer og arbejder videre med det derfra.

Anlægsarbejde til kommende arbejdsdage inden banerne kan åbnes for kørsel.
Håndvask i kiosken
Afløb fra pitten
Curbs slibes ned i de 2 sving efter langsiden, eventuelt skal der støbes mere cement så der ikke kørt jord op fra inderkredsen. Efterfølgende males op igen m.v.
Tiltag til murdvarpe bekæmpelse
Paw tjekker maskinparken
Off-Road bane klargøres efter muldvarpe skud.

Tak til Michael Andresen for at kikke forbi.