Referat fra generalforsamlingen 2020.

Referat fra generalforsamlingen 2020.

marts 17, 2020 Slået fra Af Rc18club

Dagsorden.
1. Valg af dirigent:

a. Søren Jeppesen valgt som dirigent, samt Ulrich Rasmussen referent.

2. Formandens beretning
Godkendt af forsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Simon Vestergaard, gennemgik regnskabet og det blev godkendt af forsamlingen. På trods af flere investeringer i 2019, er et overskud i regnskabet.

4. Forelæggelse af Budget 2020.
Simon Vestergaard gennemgik budgettet for 2020 og det blev godkendt.

5. Behandling af indkommende forslag:

Ingen forslag 6. Valg til bestyrelsen.

· Formand: Ulrich Rasmussen, ønsker genvalg
· Bestyrelsesmedlem: Brian Larsen, ønsker ikke genvalg

Paw Mikkelsen, blev valgt. · Valg af Bestyrelsessuppleanter

Martin Jenner

Nicolai Petersen
7. Valg af 2 Bilagskontrollør og 1 Bilagskontrollant suppleant

8. Eventuelt

Jesper Rasmussen Christer Rasmussen

Rasmus Kristensen, suppleant

Mulighed for at tænde kompressoren, Simon montere afbryder m.v.
Info skilte: angående træningsgebyr m.v. fremstilles.
MC får sit eget faneblad på hjemmesiden og Martin Jenner bliver kontakt person. DASU licens anbefales til dem der kører brændstof klasserne
Arbejdsdag 28-29/3

Opgaver:

Tag på kiosk
Tagrende på pitten
Off-Road banen
Curbs på asfalten
Hvide streger på asfalt banen

Pit indkørsel. Rep. af hegn

Formanden takkede forsamlingen for god ro og orden.