Husk vores generalforsamling d. 9/3 kl. 19.00 på Hjallese Skolen.

Husk vores generalforsamling d. 9/3 kl. 19.00 på Hjallese Skolen.

marts 4, 2020 Slået fra Af Rc18club

Der er ikke kommet nogle indkomne forslag, så dagsorden er uændret.

Der skal være betalt kontingent for at have stemme og taleret på generalforsamlingen.

Vel mødt til generalforsamlingen, jeg håber at kunne komme med en frisk nyhed på aftenen.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent samt Referent.

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af Budget 2020.

5. Behandling af indkommende forslag:

6. Valg til bestyrelsen.

· Formand: Ulrich Rasmussen, ønsker genvalg

· Bestyrelsesmedlem: Brian Larsen, ønsker ikke genvalg

· Valg af Bestyrelsessuppleanter

7. Valg af 2 Bilagskontrollør og 1 Bilagskontrollant suppleant

8. Eventuelt