Odense R/C Minirace indkalder til Ordinær generalforsamling 2020.

Odense R/C Minirace indkalder til Ordinær generalforsamling 2020.

februar 5, 2020 Slået fra Af Rc18club
 
 
Tid og sted:
Mandag d. 9/3 2020 kl. 19,00
Hjalleseskolen
Solbærvej 5
5260 Odense
 
Der vil være skilte til lokalet.
 
Dagsorden.
1. Valg af dirigent samt Referent.
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af Budget 2020.
5. Behandling af indkommende forslag:
6. Valg til bestyrelsen.
· Formand: Ulrich Rasmussen, ønsker genvalg
· Bestyrelsesmedlem: Brian Larsen, ønsker ikke genvalg
· Valg af Bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 2 Bilagskontrollør og 1 Bilagskontrollant suppleant
8. Eventuelt
 
Indkomne forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen skal sendes på mail til bestyrelsen@odense-rc.dk senest d. 28/2 og dagsordnen med indkomne forslag bliver offentligt gjort på vores facebook side og hjemmeside seneste d. 2/3.
Bemærk emner under eventuelt kan kun drøftes men ikke vedtages på generalforsamlingen.
 
Med Venlig Hilsen
 
Bestyrelsen
Odense R/C Minirace.